Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Χορηγοί

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

H Convert Group είναι μία αμιγώς συμβουλευτική εταιρεία για το eBusiness, eCommerce και το Digital Transformation στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Γκεζερλή και προσφέρει υπηρεσίες σε μεγάλο πελατολόγιο, στους τομείς της στρατηγικής, τεχνικής και οργανωτικής υλοποιήσης, digital transformation, eTalent recruiting, eTraining και cross-border B2C & B2B δραστηριοποίησης μέσω digital καναλιών.

  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR